OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Cruising Fred je online trgovina koja djeluje prema uređenim uvjetima poslovanja. Ovdje ih izlažemo na jasan i razumljiv način kako bi kupci znali što očekivati te kako se sporazumjeti u slučaju nejasnoća ili sporova.
 

KONTAKTI

Podršku i odgovore na moguće nejasnoće nudi Vam ekipa Cruising Fred koju možete kontaktirati putem elektronske pošte na askfred@cruisingfred.com ili na broj telefona +386 (0) 59 058 320 / 21, od ponedjeljka do petka između 9:00 i 15:00 sati (uz iznimku blagdana).
  

DJELOVANJE ONLINE TRGOVINE

crusingfred.com je online trgovina koju administrira poduzeće AV Šport d.o.o. (vlasnik i pružatelj usluga). Online trgovina djeluje u skladu sa propisima o zaštiti potrošača, na osnovi preporuke Gospodarske komore Slovenije i međunarodnih kodeksa za online i elektronsko poslovanje. Opći uvjeti poslovanja ne određuju djelovanje online trgovine, prava i dužnosti posjetitelja, korisnika i kupca niti poslovni odnos između trgovca i korisnika kao kupca proizvoda iz ponude online trgovine. AV Šport d.o.o. pridržava pravo izmjene uvjeta koji će biti vidljivo i ažurno objavljeni na internetskoj stranici.
 
AV Šport je AV ŠPORT, Trgovina, d.o.o., Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID br.za PDV: SI31168981, matični broj: 6129609000; poduzeće je registrirano pri općinskom sudu u Ljubljani pod br. SRG 2012/11009.

 

REGISTRACIJA

Za registraciju u online trgovinu posjetitelj će dobiti korisničko ime koje je jednako adresi njegove elektronske pošte te korisničku lozinku koju korisnik bira sam. Korisničko ime i lozinka korisnika nedvosmisleno su određeni i povezani sa unesenim podacima. Posjetitelj registracijom potvrđuje i jamči da je punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba. Registracijom posjetitelj postaje korisnik i stječe pravo kupovine. Kupovinom proizvoda korisnik postaje kupac.
 

KUPOVINA

Nakon zaključenja narudžbe korisnik (kupac) putem elektroničke pošte dobiva od trgovca obavijest da je narudžba zaprimljena. Time je sklopljena kupoprodajni ugovor o kupnji naručenih proizvoda između trgovca i korisnika (kupca). Od toga trenutka nadalje sve su cijene i drugi uvjeti kupovine fiksni i vrijede kako za trgovca tako i za korisnika (kupca).
 
Korisniku (kupcu) su u njegovu profilu na stranici online trgovine dostupni svi podaci o stanju i sadržaju njegove narudžbe.
 
 

KUPOPRODAJNI UGOVOR

Trgovac korisniku koji kupi proizvod iz online trgovine izdaje račun u pisanom obliku sa razdvojenim cijenama i objašnjenjem o pravu odustajanja od kupnje uz povrat kupljenog proizvoda ako je to potrebno i moguće. Kupoprodajni ugovor u obliku online narudžbe pohranjena je u elektronskom obliku na serveru trgovca te je korisniku (kupcu) dostupna u svakom trenutku u njegovom korisničkom računu. Kupoprodajni ugovor sklapa se na slovenskom jeziku.
  

CENE

Sve cijene u online trgovini cruisingfred.com navedene su u EUR i sadrže PDV. Sve cijene vrijede samo za elektronske narudžbe proizvoda putem online trgovine.
 
Ažurnost i točnost podataka se trudimo održavati prema našim najboljim mogućnostima, no može se dogoditi da određeni podatak o dostupnosti, svojstvu ili cijeni proizvoda bude netočan. U tom slučaju ili slučaju da se cijena artikla promijeni tokom provedbe narudžbe obavijestiti ćemo Vas o tome i omogućiti Vam odustajanje od narudžbe te Vam ponuditi rješenje koje će biti na obostrano zadovoljstvo.
  

NAČINI PLAČANJA

PLAČANJE KREDITNOM KARTICOM

Vrijednost narudžbe lako provjerite neposredno u online trgovini prilikom zaključenja narudžbe. Po Vašem izboru će Vas računalni sustav voditi po koracima gdje ćete unijeti svoje podatke i podatke o svojoj kartici.
  

PLAČANJE PO PREDRAČUNU 

Vrijednost narudžbe lako možete platiti prijenosom preko standardnog obrasca putem online bankarstva. Plaćanje ćete provesti nakon primitka naše elektronske poruke kojom potvrđujemo Vašu narudžbu jer prije toga ne možemo potvrditi da ćemo plaćene proizvode dostaviti u željenom roku. Ako uplatu ne primimo u roku od 72 sata od potvrde narudžbe Vaša će narudžba biti poništena.
  

DOSTAVA

PPonuda proizvoda u online trgovini se zbog naravi poslovanja preko interneta često i brzo mijenja i ažurira. Proizvodi su dostupni u razumnom roku. Korisnik prilikom stvaranja narudžbe može odabrati jedan od sljedećih načina preuzimanja proizvoda:
  • osobno u središtu poduzeća, u tom slučaju ne plaćaju se troškovi dostave;
  • uz dostavu, u tom slučaju plaćaju se troškovi dostave, osim ako je zbog skupne količine naručenih proizvoda određeno drugačije.
 
Ugovorni partner trgovca za dostavu pošiljaka je Pošta Slovenije. Trgovac pridržava pravo izabrati drugu dostavnu službu ako bi to olakšalo dostavu narudžbe. Trošak dostave je fiksni pri svakoj kupnji u postupku narudžbe.
 

POVRAT PROIZVODA

Korisnik (kupac) ima pravo u roku od 14 dana od dana preuzimanja naručenih proizvoda trgovcu na adresu elektronske pošte askfred@cruisingfred.com javiti da odstupa od od kupoprodajnog ugovora pri čemu nije potrebno navesti razlog te odluke. Povrat kupljenih proizvoda trgovcu u roku za odstupanje od kupoprodajnog ugovora smatrati će se za odstupanje od kupoprodajnog ugovora. Jedini trošak koji prilikom odstupanja od kupoprodaje tereti korisnika (kupca) je trošak povrata proizvoda trgovcu. 
 
Kupljene proizvode potrebno je vratiti trgovcu najkasnije u roku od 30 dana od dana odstupanja od ugovora o kupoprodaji. Kupljene proizvode potrebno je trgovcu vratiti neoštećene, u originalnoj ambalaži i u nepromijenjenoj količini osim ako su proizvodi uništeni, pokvareni, izgubljeni ili se je njihova količina umanjila bez krivnje korisnika (kupca). Ako je poštanski paket u kojem je korisnik (kupac) primio naručene proizvode fizički oštećen, ako nedostaje dio sadržaja ili ako sadrži znakove otvaranja korisnik (kupac) mora provesti postupak reklamacije kod dostavne službe te o tome obavijestiti trgovca. U slučaju da korisnik proizvode vrati bez originalne ambalaže ili ako je ta ambalaža uništena kao i ako proizvod sadrži znakove korištenja trgovac pridržava pravo da obije povrat.
 
Za vraćene proizvode trgovac kupcu kada je to moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka obavijesti o odustajanju od kupoprodajnog ugovora vraća plaćeni iznos. Promocijski kodovi ili popusti koji su možda korišteni kod narudžbe se kupcu ne vraćaju. Povrat plaćenog iznosa trgovac vrši na osobni, tj. tekući račun kupca.

  

GARANCIJA

Proizvodi imaju garanciju ako je tako navedeno u računu i/ili jamstvenom listu. Garancija je važeća prilikom poštivanja uputa i uvjeta navedenih na jamstvenom listu te uz predočenje računa. Jamstveni rok naveden je na jamstvenom listu ili na računu. Informacija o garanciji navedena je također prilikom predstavljanja proizvoda u online trgovini. Ako u online trgovini nije sadržana informacija o garanciji proizvod nije pod garancijom.
 
Korisnik (kupac) jamstvo ostvaruje kod trgovca ili neposredno kod proizvođača proizvoda u njegovu obližnjem servisu. Kupac garanciju dokazuje računom i jamstvenim listom.
  

ZAŠTITA

Trgovac upotrebljava prikladna tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohrane osobnih podataka i sredstava plačanja. Trgovac u te svrhe upotrebljava 128-bitni SSL certifikat koji je izdala ovlaštena organizacija.
 
Za sigurnost je također odgovoran sam korisnik na način da osigura sigurnost svojeg korisničkog imena i lozinke te postojanje programske i antivirusne zaštite na vlastitu računalu.
 

ZAŠTITA DJECE

Trgovac u online trgovini ne zaprima narudžbe od nekoga za koga vidi ili sumnja da je dijete čak i uz izričito odobrenje njegova roditelja ili skrbnika. Trgovac u online trgovini ne nudi pristup proizvodima ili uslugama koje su štetne za djecu.
 
Trgovac bez izričitog odobrenja roditelja ili skrbnika neće prihvatiti niti jedan osobni podatak koji se tiče djeteta niti će takve podatke prosljeđivati trećim osobama osim roditelju i skrbniku.
 
Svaka komunikacija sa djecom biti će odrađena na način primjeren njihovoj starosti i neće iskorištavati povjerenje djeteta, nedostatak iskustva ili lakovjernost.
  

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Dio općih uvjeta poslovanja je Politika privatnosti koja je dostupna ovdje.
  

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Trgovac se prema svojim najboljim mogućnostima trudi osigurati ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni u njegovoj online trgovini, ali svojstva proizvoda, rok dostave ili cijena mogu se promijeniti vrlo brzo pa trgovac nije u mogućnosti pravovremeno učiniti izmjene podataka koji su objavljeni u online trgovini. U takvom slučaju trgovac će korisnika (kupca) obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili promjenu narudžbe.
 
Premda se trgovac trudi objaviti točne fotografije proizvoda koji se prodaju u online trgovini potrebno je sve fotografije gledati kao simbolične. Fotografije ne garantiraju svojstva proizvoda. Trgovac ne odgovara za greške u pisanju ili pravopisu.
 
Trgovac od trenutka predaje pošiljke sa naručenim proizvodima dostavnoj službi nadalje ne odgovara za slučajeve u kojima dolazi do fizičkih oštećenja, uništenja ili gubitka pošiljke kao ni kada dolazi do manjka sadržaja pošiljke ili kada pošiljka sadrži znakove otvaranja. U navedenim slučajevima kupac mora pokrenuti postupak reklamacije kod dostavne službe.
  

PRITUŽBE, SPOROVI I KORIŠTENJE PRAVA

Trgovac poštuje važeće propise s područja zaštite potrošaća. Korisnik (kupac) se u slučaju problema treba obratiti za pomoć na broj tel.: +386 (0) 59 058 320 / 21 ili na adresu elektronske pošte askfred@cruisingfred.com. Postupak obrade žalbi je povjerljiv.
 
Trgovac će u roku od pet radnih dana potvrditi primitak pritužbe te obavijestiti kupca o tome koliko će ju dugo obrađivati te da će ga obavještavati o toku postupka. Trgovac će nastojati prema svojim najboljim mogućnostima moguće sporove riješiti sporazumno. Ako sporazumno rješenje nije moguće je za sve sporove između trgovca i kupca nadležan sud u Ljubljani. Trgovac i kupac kao sudionici u elektronskom poslovanju međusobno priznaju valjanost elektroničke pošte pred sudom.
 
Za Opće uvjete poslovanja i za sve sporove između trgovca i korisnika (kupca) vrijedi i primjenjuje se slovensko materijalno i procesno pravo pri čemu se ne upotrebljavaju odredbe međunarodnog privatnog prava što bi ukazivalo na uporabu bilo kojeg drugog prava. Na sve sporove te prava i obveze koje nisu uređene ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe slovenskog Zakona o obveznim odnosima, slovenskog Zakona o elektronskom poslovanju, slovenskog Zakona o zaštiti osobnih podataka i slovenskog Zakona o zaštiti potrošaća.
  

KONAČNA ODREDBA

Trgovac u slučaju promjene propisa koji uređuju poslovanje online trgovina, zaštitu podataka i druga područja koja su u vezi sa poslovanjem online trgovine trgovca kao i u slučaju promjene vlastite politike poslovanja mijenja i/ili nadopunjuje Opće uvjete o čemu obavještava korisnike na primjeren način putem internetske stranice cruisingfred.com. Bilo kakve izmjene i/ili dopune Općih uvjeta poslovanja počinju vrijediti i upotrebljavati se nakon isteka roka od osam dana od dana objave izmjene/dopune. Ako je izmjena i/ili dopuna Općih uvjeta poslovanja nužna radi usklađivanja sa zakonom, iznimno te izmjene i/ili dopune mogu početi vrijediti i ranije.
 
Korisnik koji se sa tim izmjenama i/ili dopunama Općih uvjeta poslovanja ne slaže mora u roku od osam dana od objave obavijesti o izmjeni i/ili dopuni Općih uvjeta poslovanja poništiti svoju registraciju jer nakon tog roka nije dopušteno da korisnik mijenja već promijenjene Opće uvjete poslovanja. Poništenje registracije radi se tako da korisnik u pisanoj izjavi trgovcu traži poništenje.  
 

 

Opće uvjete poslovanja usvojio je direktor poduzeća, u Ljubljani, dana 01.09.2017.

In addition to mandatory cookies, we also use analytical and advertising cookies, as well as social network cookies on the Cruising Fred website.

If you agree with this, please click on the I ACCEPT button. For a detailed description and in order to set the use of individual cookies, click on the COOKIE SETTINGS link.

×
Upravljanje kolačićima na web stranici Cruising Fred
Obavezni kolačići

su kolačići koji su neophodni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. Ovi su kolačići također potrebni kako bi vam u tvrtki mogli ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije. Nismo obvezni dobiti suglasnost za njihovu upotrebu.

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.