SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Cruising Fred je spletna trgovina, ki sledi uveljavljenim pogojem poslovanja. Tukaj jih pojasnjujemo na jasen in razločen način, da boste kot kupci vedeli, kaj pričakovati in kako se sporazumeti v primeru nejasnosti ali sporov. 

 

KONTAKTI 

Podporo in odgovore na morebitne nejasnosti vam nudi ekipa Cruising Fred, ki je dosegljiva na e-mailu askfred@cruisingfred.com oz. na telefonski številki +386 (0) 59 058 320 / 21, od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00 uro, z izjemo praznikov.

 

DELOVANJE SPLETNE TRGOVINE 

crusingfred.com je spletna trgovina, ki jo administrira podjetje AV Šport d.o.o. (lastnik in ponudnik). Spletna trgovina deluje v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine. 

AV Šport d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe pogojev, ki pa bodo vedno ažurno objavljene na tej spletni strani. AV Šport je AV ŠPORT, Trgovina, d.o.o., Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID št.za DDV: SI31168981, matična št.: 6129609000; podjetje je registrirano pri okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. SRG 2012/11009. 


 

REGISTRACIJA

 Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec. 


 

NAKUP 

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. S tem je sklenjena kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in trgovcem. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca). 

Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani trgovca vselej dostopni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila. 


 

KUPOPRODAJNA POGODBA

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. 

 

CENE 

Vse cene v spletni trgovini cruisingfred.com so navedene v EUR in vsebujejo predpisani DDV. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.

Ažurnost in pravilnost podatkov se trudimo zagotavljati po svojih najboljših močeh, a se kljub temu lahko zgodi, da je kakšen podatek o dobavljivosti, lastnosti artikla ali ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, vas bomo o spremembi obvestili in vam omogočil odstop od nakupa ter vam ponudili rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo. 

 

NAČINI PLAČILA 

PLAČILO S KREDITNO KARTICO 

Vrednost naročila lahko poravnate neposredno v spletni trgovini ob zaključku nakupa. Glede na vašo izbiro vas bo varen računalniški sistem vodil po korakih, kamor boste vnesli vaše podatke in podatke o vaši kartici

 

PLAČILO PREKO PAYPAL 

Ob zaključku naročila vas računalniški sistem preusmeri na PayPay aplikacijo, kjer vnesete svoje uporabniško ime in geslo. 

 

DOSTAVA 

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira. Izdelki so dostopni v razumljivem roku. Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov: 

- osebno na lokaciji pakiranja, Skladišče SCHENKER, Brnčičeva 51, Ljubljana - Črnuče, v tem primeru se ne plača poštnih stroškov; 

- z dostavo, v tem primeru se plačajo tudi stroški dostave, razen če je zaradi skupne količine nakupa določeno drugače. 

 

Pogodbeni partner trgovca za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje. Strošek dostave je določen pri vsakem nakupu, v postopku oddaje naročila. Cena dostave za področje Slovenije je 4,50€ z ddv. Nad zneskom 70€ pa je dostava brezplačna.

 

VRAČILO IZDELKOV

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov trgovcu na kontaktni elektronski naslov askfred@cruisingfred.com, sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov trgovcu. 

Kupljene izdelke je potrebno vrniti trgovcu najkasneje v roku 30-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi ter o tem obvestiti trgovca. V primeru, da uporabnik (kupec) izdelke vrne brez originalne embalaže ali je ta embalaža uničena, oziroma če izdelek kaže znake uporabe, si trgovec pridržuje pravico, da vračilo zavrne.

Za vrnjene izdelke trgovec uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek. Morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši trgovec na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca) najkasneje v roku 30 dni po prejemu vračila. 

 

GARANCIJA

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi ob predstavitvi izdelka v spletni trgovini. Če v spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima. 

Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri trgovcu ali pa neposredno pri proizvajalcu izdelka ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom.

 

VARNOST

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija. 

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

 

VARSTVO OTROK 

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke. 

Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom. 

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna tukaj

 

ODVEZA ODGOVORNOSTI 

Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila.

Čeprav se trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Trgovec prav tako ne odgovarja za tipkarske napake.

 Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki dostavni službi dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi. 

 

PRITOŽBE, SPORI IN UPORABA PRAVA 

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: +386 (0) 59 058 320 / 21 ali pa na elektronski poštni naslov askfred@cruisingfred.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med trgovcem in uporabnikom (kupcem) pristojno sodišče v Ljubljani. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov. 

 

KONČNO DOLOČILO 

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani cruisingfred.com. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času. 

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo trgovcu sporoči preklic. 

 

Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor trgovca, v Ljubljani, dne 17.05.2024